Brf Nordosten

Felanmälan


Felanmälan görs till Primär fastighetsförvaltning på 031-709 10 50, 
www.primar.se eller till felanmalan@primar.se

Ekonomisk förvaltning
Primär Fastighetsförvaltning AB
Vår kontaktperson är Anne Pettersson
Epostadress: info@primar.se (skicka kopia, CC mottagare, till: info@brfnordosten.se för bokföringens skull)
Tel: 031-709 10 00 (Primärs växel 08:00 - 16:00) 


Teknisk förvaltning
Primär Fastighetsförvaltning AB
Vår kontaktperson är Johan Ottoson
Epostadress: info@primar.se (skicka kopia, CC mottagare, till: info@brfnordosten.se för bokföringens skull)
Tel: 031-709 10 00 (Primärs växel 08:00 - 16:00)

För boende med hyresrättsavtal gäller samma som innan bildandet till bostadsrättsförening. För boende med bostadsrättsavtal debiteras dock timkostnad samt eventuell materialåtgång individuellt.

Akut Felanmälan
Vid akuta fel som inträffar kvällar och helger ring Låsinväst.

Tel: 031-802424

Skadedjur/ohyra
Har du problem med skadedjur/ohyra eller några frågor kring detta kontakta Christer Johansson på Primär.