Brf Nordosten

Gemensamma utrymmen


Cykel- och barnvagnsrum
Nordostpassagen 10 till 14, samt 18 till 22

Det finns ett stort cykelrum vid gaveln intill soprummet. Ett mindre cykel- och barnvagnsrum finns bredvid varje entré.

Nordostpassagen 33 till 37
Det finns ett stort cykelrum i gaveln vid återvinningsplatsen på Jungmansgatan, dock inga barnvagnsrum bredvid entréerna.

Tvättstugor

Vi håller på att installera ett nytt bokningssystem men än så längre gäller det gamla. Mer information kommer när det nya är klart för drift.


Svampen Ombyggnad

Här hittar du ritningen över ombyggnation av Svampenområdet.
Klicka här