Brf Nordosten

Inglasning av terrasser


Här finner ni information angående de terrasser vars bygglov som undergår prövning för inglasning.

Inglasning 1
Inglasning 2
Inglasning 3
Inglasning 4
Handlingsförteckning