Brf Nordosten

Styrelsen BRF Nordosten


Styrelsen för 2016/2017 består av följande medlemmar

Bodil Liedman, Nordostpassagen 18
Ordförande & protokollförare. Representant i samfälligheten samt föreningens kassör

Styrelseledamöter, Ordinarie


Ulla Bergh, Nordostpassagen 14
Kommunikationsansvarig och ansvar för nyhetsbrev.

Cecilia Zackrisson, Nordostpassagen 10
Ansvarar bland annat för hyresfrågor och garageplatser.

Ali Farsani, Nordostpassagen 10
IT frågor och annat

Johannes Tegern, Nordostpassagen 22

Lena Håkansson, Nordostpassagen 14

Suppleanter 

 Lisa Botrugno, Nordostpassagen 33