Brf Nordosten

Styrelsen BRF Nordosten


Styrelsen för 2016/2017 består av följande medlemmar

Bodil Liedman, Nordostpassagen 18
Ordförande. Ledamot i samfällighetens styrelse

Styrelseledamöter, Ordinarie

Ulla Bergh, Nordostpassagen 14
Kassör, Suppleant i samfällighetens styrelse

Cecilia Zackrisson, Nordostpassagen 10
Ansvarar bland annat för hyresfrågor och garageplatser.

Ali Farsani, Nordostpassagen 10
IT frågor och annat

Johannes Tegern, Nordostpassagen 22
Sekreterare

Lena Håkansson, Nordostpassagen 14
Nyhetsbrev

Suppleanter 

 Lisa Botrugno, Nordostpassagen 33