Skip to content

Andrahandsuthyrning

Ska du hyra ut en bostadsrätt i andra hand är det viktigt att du får godkännande från bostadsrättsföreningen. Eftersom du äger bostaden måste du ta hänsyn till bostadsrättsföreningens stadgar och styrelse. Föreningens främsta syfte är att upplåta bostäder till våra medlemmar. Det innebär att aktivitet som inte är ditt eget boende i lägenheten måste godkännas av styrelsen.

Din ansökan behandlas sedan av styrelsen som gör en bedömning om du har tillräckligt goda skäl för uthyrning. Ladda ner ansökningsblankett.

Föreningen har enligt stadgarna rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelsen. Avgiften är tio procent av prisbasbeloppet och betalas per månad i de antal månader som lägenheten är uthyrd. För 2022 är prisbasbeloppet 48300 kr vilket innebär en avgift på 403 kr per uthyrningsmånad. Ex uthyrning under 6 månader 2022 = 2418 kr

Observera att missbruk eller systematiskt nyttjande av andrahandsuthyrning kan leda till att du stängs av som medlem.

Ansökan om andrahandsuthyrning skall göras skriftligen och lämnas till styrelsen. Ansökan behandlas i normalfallet inom tre-fyra veckor.