Skip to content

Avfallshantering

Hushållsavfall

Föreningen är kopplad till en stor sop-sug som vi delar med de kringliggande husen. Hushållssopor läggs i väl hopknuten, icke läckande plastpåse i sopnedkastet i varje trapphus.

Grovsopor, möbler, vitvaror och porslin

Slängs på närmaste Återvinningscentral eller skänkes till Secondhand. Byggavfall måste lämnas på ÅV-central.

Glas, plast, papper, batterier, metall

Lämnas på ÅV-station på Jungmansgatan eller Vegagatan. Papper samt brännbart kan även slängas i grovsoprum Vegagatan 15 (gavel hus NOP 18-22).

Miljöfarligt avfall

Målarfärg, lösningsmedel, kemikalier, bilbatterier, spillolja etc. kan lämnas på närmaste miljöstation (Shellmacken vid Djurgårdsplatsen) eller till Miljöbilen

Och till sist...

Ställ inte något avfall i källarkorridorer, trapphus eller andra utrymmen
Detta utgör en brandrisk och innebär onödiga kostnader för föreningen för bortforsling.