Skip to content

Att bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt köper du inte en fysisk lägenhet eller en andel i en fastighet. Du köper rätten att nyttja en viss lägenhet på obegränsad tid. Bostadsrättsföreningen som lägenheten tillhör är en ekonomisk förening som tar hand om upplåtandet av bostäder med bostadsrätt till medlemmarna.

Med andra ord blir du genom köpet medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. På det sättet äger du huset du bor i, tillsammans med dina grannar; både lägenheter, gemensamma utrymmen och utemiljön.

Styrelsen har fått förtroendet från medlemmarna att se till att förvaltningen sker på bästa sätt, men samtliga medlemmar är ansvariga för att boendet fungerar bra och har möjlighet att påverka.

Det finns generella regler för vilka rättigheter och skyldigheter man har som bostadsrättsinnehavare, men det finns också specifika regler inom bostadsrättsföreningen. Både de generella och de specifika reglerna måste man sätta sig in i när man köper och flyttar in i en bostadsrätt.

Även om man köper rätten att nyttja sin lägenhet på obegränsad tid finns det möjlighet för föreningen att säga upp medlemmar som missköter sig.

Föreningen följer bostadsrättslagen. Vi tillåter inte dubbla medlemskap om medlemmarna inte har för avsikt att vara bosatta i lägenheten.