Skip to content

Mäklarinfo

Föreningen har för närvarande inga planerade eller beslutade avgiftsändringar för bostadsrätter.

Månadsavgiften som föreningens medlemmar betalar till bostadsrättsföreningen använder föreningen till att reparera och sköta om fastigheterna, täcka driftskostnaderna, ge förutsättningar för föreningen att lägga undan pengar för framtida utgifter, samt till att betala räntor och amorteringar på föreningens banklån.

Renoveringar - Utförda och planerade

Utförda:

2008 spolades och filmades avloppsstammarna.
2008-2009 gjordes en injustering av värmesystemet samtidigt byttes termostater.
2009-2010 gjordes en översyn av fasaderna.
2009-2011 renoverades balkonger.
2009-2011 utbyte av fläktar i ventilationssystemet
2013 totalrenoverades föreningens alla 9 hissar.
2014-2015 nytt inpasseringssystem och entréer
2014-2015 Renovering tvättstugorna
2016-2017 Byten av terrassfronter, lagning av betongskador och målning av partierna under terrasserna mot Vegagatan är slutfört
2018-2019 Renovering av avloppsstammar, s.k. relining.
2019 Målning av trapphus och källargångar

Planerade:

Parkering:

Föreningen förfogar över 150 garageplatser i 3 garage varav 12 är laddningsplatser för elbilar, 4 platser per garage. Månadskostnaden för garageplats utan el är 740:- /mån för medlemmar i föreningen. Månadskostnaden för en elbilsplats är 260:- högre än för plats utan el. Merkostnaden skall täcka föreningens kostnader för investering, portaltjänst och administration. Utöver merkostnaden tillkommer kostnad för den el som förbrukas. Mätning sker per plats och kostar för närvarande 1,30:- /kWh.