Skip to content

Mäklarinfo

Föreningen har för närvarande inga planerade eller beslutade avgiftsändringar för bostadsrätter.

Månadsavgiften som föreningens medlemmar betalar till bostadsrättsföreningen använder föreningen till att reparera och sköta om fastigheterna, täcka driftskostnaderna, ge förutsättningar för föreningen att lägga undan pengar för framtida utgifter, samt till att betala räntor och amorteringar på föreningens banklån.

Renoveringar - Utförda och planerade

Utförda:

2008 spolades och filmades avloppsstammarna
2008-2009 gjordes en injustering av värmesystemet samtidigt byttes termostater
2009-2010 gjordes en översyn av fasaderna
2009-2011 renoverades balkonger
2009-2011 Utbyte av fläktar i ventilationssystemet
2013 totalrenoverades föreningens alla 9 hissar
2014-2015 Nytt inpasseringssystem och entréer
2014-2015 Renovering tvättstugorna
2016-2017 Byten av terrassfronter, lagning av betongskador och målning av partierna under terrasserna mot Vegagatan är slutfört
2018-2019 Renovering av avloppsstammar, s.k. relining
2019 Målning av trapphus och källargångar
2020 Värmesystemet i K-huset har renoverats och injusterats
2021 Värmesystemet i J och N-husen har renoverats och injusterats
2021 Byte av belysning i korridorer och trapphus (ej entréer) till rörelsestyrd LED-belysning
2022 Målning av träpanel på balkonger samt terasser samt lagning av rötskador på virke. Tvätt av fasader och balkongfronter

Planerade:

Parkering:

Föreningen förfogar över 150 garageplatser i 3 garage varav 40 är laddningsplatser för elbilar. Månadskostnaden för garageplats utan el är 740:- /mån för medlemmar i föreningen. Månadskostnaden för en elbilsplats är 260:- högre än för plats utan el. Merkostnaden skall täcka föreningens kostnader för investering, portaltjänst och administration. Utöver merkostnaden tillkommer kostnad för den el som förbrukas. Mätning sker per plats och kostar för närvarande 2,25:- /kWh.