Skip to content

Renovering av bostad

Enligt föreningens stadgar får man som medlem inte göra väsentliga förändringar i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Ansökan för ombyggnation skall sändas via epost till info@brfnordosten.se innan den påbörjas.  Om ansökan blir godkänd av styrelsen är det viktigt att man informerar sina grannar om omfattningen för att grannar skall få information i god tid och kunna planera sin dag. Detta gör man genom att fylla i blanketten "Information om renovering av lägenhet Brf Nordosten" som finns här. Ifylld blankett sätts upp i hiss och entré.

Nedan anges exempel på förändringar som kräver tillstånd:

 • Ingrepp/förändringar av väggar.
 • Ändring av ledningar för el, vatten, avlopp, värme och ventilation.
 • Inglasning av balkonger.
 • Montering av markiser.
 • Uppsättning av parabolantenn.
 • Ändringar i lägenhetens planlösning eller annan väsentlig förändring.

Vid ändringar skall du som medlem säkerställa att gällande lagar och normer efterlevs. Planritning skall lämnas till styrelsen vid ändring av planlösning. Ritning skall även lämnas in vid planerade ändringar av vatten, avlopp, värme, och ventilation. Medlem svarar för direkta och eventuella framtida följdskador eller krav på återställande som kan relateras till egna ändringar i lägenheten.

Utvändiga förändringar

För att bevara helhetsintrycket i området är det inte tillåtet att måla träpanel vid balkonger och terasser i valfri färg. Balkong och träpanel tillhör fasaden och ägs av föreningen. Påbyggnad och ändringar måste godkännas av styrelsen.

Inglasning av balkong

Vår förening har ett befintligt bygglov för inglasning av balkonger och de övre terrasserna. Varje enskild bostadsrättsinnehavare skriver kontrakt med "Svenska Lumon AB" som utför inglasning år föreningen. Varje medlem bekostar själv inglasning.

Ändringsarbete i badrum och kök

I vår förening kan det finnas asbest i kakelfogar och kakelfix i kök och badrum. Om du ska renovera kök eller badrum är det viktigt och ditt ansvar att ta reda på om det finns asbest i din lägenhet. Finns det asbest i kakel/ klinkerfogarna eller i fixmaterialet MÅSTE det saneras enligt regler från Arbetsmiljöverket AFS 2006:1

Gällande branschregler = krav från försäkringsbolagen

Keramiska plattor - Byggkeramikrådets regler gäller, se bkr.se Hantverkare skall kunna legitimera certifiering hos BKR före byggstart. Kvalitetsdokument och monteringsanvisning enligt BKR lämnas efter avslutat arbete.

Tätskikt i badrum (plastmattor mm) - Regler enligt Svensk Våtrumskontroll (GVK) gäller, se gvk.se Hantverkare skall kunna legitimera certifiering hos GVK före byggstart. Våtrumsintyg enligt GVK lämnas efter avslutat arbete.

Vatteninstallation - Branschregler för säker vatteninstallation gäller, se sakervatten.se  Hantverkare skall kunna legitimera certifiering hos Säker Vatten, före byggstart. Intyg enligt Säker Vatten lämnas efter avslutat arbete.

Tillstånd, bygglov och bygganmälan

Vid vissa förändringar i lägenheten krävs föreningens tillstånd och för vissa åtgärder krävs även bygglov eller bygganmälan. Föreningen rekommenderar att  ansökan för ombyggnation skickas till info@brfnordosten.se i allmänhet. Kontakt kan också tas med föreningens tekniska förvaltare.

Undvik vattenskador

Vi drabbas periodvis av stora kostnader orsakade av vattenskador. Dessa skador kan i många fall undvikas. Anlita behöriga hantverkare vid rörarbeten och arbeten i våtrum.

I din lägenhet finns det värme- och vattenledningsrör i väggar och golv. Dessa rör ligger i vissa fall mycket ytligt. Föreningen har drabbats av många vattenskador orsakade av att medlemmar eller hantverkare har bilat eller borrat hål i värme- och vattenledningsrör.

Byggavfall

Bygger du om i lägenheten ligger ansvaret på dig som medlem att själv forsla bort byggavfall, som köks- och badrumsinredningar, golvmattor, kakel, klinker och gipsskivor m.m. De kommunala återvinningscentralerna tar hand om byggavfall. Du får inte använder grovsoprum till dessa material.

Ventilation

 • Mekaniska frånluftsfläktar t.ex. köksfläktar får inte anslutas direkt till frånluftskanaler.
 • Mekaniska köksfläktar ska utrustas med egna kolfilter.
 • Sätt inte igen vare sig tillufts- eller frånluftskanaler då detta inverkar negativt på ventilation i hela huset.
 • Rengör ventilationsdonen i din lägenhet från damm och smuts.
 • Ändra inga inställningar på donen.

Tänk på grannarna

Enklare arbeten som inte är störande för grannarna får utföras fram till kl 19 på vardagar, samt på helger kl 11-15.  Moment såsom bilning, rivning och omfattande borrning skall inte utföras utanför vanliga arbetstider. (måndag- fredag 9-16). Ingrepp i betongen orsakar kraftiga oljud som hörs i hela uppgången. Informera dina grannar i god tid innan du ska utföra störande arbeten i lägenheten så att de kan planera sin dag.