Skip to content

Renovering av bostad

Enligt föreningens stadgar får man som medlem inte göra väsentliga förändringar i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Ansökan för ombyggnation skall inlämnas till styrelsen innan den påbörjas.

Nedan anges exempel på förändringar som kräver tillstånd:

 • Ingrepp/förändringar av väggar
 • Ändringar av befintliga ledning för el, vatten, avlopp, värme och
 • ventilation.
 • Montering av markiser.
 • Uppsättning av parabolantenn.
 • Ändringar i lägenhetens planlösning eller annan väsentlig
 • förändring.

Vid ändringar skall du som medlem säkerställa att gällande lager och normer efterlevs. Planritning skall lämnas in till förening vid ändring av planlösning. Ritning skall även lämnas in vid godkända ändringar av vatten, avlopp, värme, och ventilation. Medlem svarar för direkta och eventuella framtida följdskador eller krav på återställande som kan relateras till egna ändringar i lägenheten.

Ändringsarbete i badrum och kök

I vår förening kan det finnas asbest i kakelfogar och kakelfix i kök och badrum. Om du ska renovera kök eller badrum är det viktigt och ditt ansvar att ta reda på om det finns asbest i din lägenhet. Finns det asbest i kakel/ klinkerfogarna eller i fixmaterialet MÅSTE det saneras enligt regler från Arbetsmiljöverket AFS 2006:1

Tillstånd, bygglov och bygganmälan

Vid vissa förändringar i lägenheten krävs föreningens tillstånd och för vissa åtgärder krävs även bygglov eller bygganmälan. Är du osäker skall kontakt tas med förvaltningen.

Vid arbeten i våtrum är det viktigt att anlita godkända entreprenörer. Vår rekommendation är att anlita PER-godkända plattsättare och GVK-godkända golvläggare. Vid målningsarbete i våtrum skall dessa ske enligt VT-metod.

Undvik vattenskador

Vi drabbas periodvis av stora kostnader orsakade av vattenskador. Dessa skador kan i många fall undvikas. Anlita behöriga hantverkare vid rörarbeten och arbeten i våtrum.

I din lägenhet finns det värme- och vattenledningsrör i väggar och golv. Dessa rör ligger i vissa fall mycket ytligt. Föreningen har drabbats av många vattenskador orsakade av att medlemmar eller hantverkare bilade eller borrat hål i värme- och vattenledningsrör.

Byggavfall

Bygger du om i lägenheten ligger ansvaret på dig som medlem att själv forsla bort byggavfall, som köks- och badrumsinredningar, golvmattor, kakel, klinker och gipsskivor m.m. De kommunala återvinningscentralerna tar hand om byggavfall. Du får inte använder grovsoprum till dessa material.

Ventilation

 • Mekaniska frånluftsfläktar t.ex. köksfläktar får inte anslutas direkt till frånluftskanaler.
 • Mekaniska köksfläktar ska utrustas med egna kolfilter.
 • Sätt inte igen vare sig tillufts- eller frånluftskanaler då detta
 • inverkar negativt på ventilation i hela huset.
 • Rengör ventilationsdonen i din lägenhet från damm och smuts.
 • Ändra inga inställningar på donen.

Tänk på grannarna

Om ombyggnaden medför arbeten som är mycket störande, använd ditt omdöme och utför de arbetena då de stör som minst, det vill säga inte alltför tidigt och inte alltför sent.

Moment såsom bilning och borrning skall inte utförs utanför vanliga arbetstider. (måndag- fredag 8-17). Ingrep i betongen orsakar oljud som hörs i hela uppgången. Informera dina grannar innan du ska utföra arbeten i lägenheten så att de vet om att det kommer att vara oljud och kan planera efter det.