Skip to content

Samfälligheten

Föreningen är medlem i Fridhem-Johannedal Samfällighetsförening och Vegastadens Sopsug Samfällighetsförening.

Samfälligheten sköter om gårdarna samt dess planteringar mm.