Skip to content

Nyckel till bommarna som leder in på gården

Nyckeln kan lånas vid t.ex flyttning och den finns hos samfällighetens förvaltare Newsec på Nordostpassagen 5B, tel 031-12 80 38. Expeditionstiden är vardagar 12:00 – 12:30.

Container

Container kommer att ställas ut minst 3 ggr per år. Redan nu är tre tillfällen beslutade och information om vilka dagar/perioder det är, finns på anslagstavlorna i entréerna.

Upprustning av våra fastigheter fortsätter

Belysningen i entréer, trapphus och källargångar kommer att få en översyn. Dels för att vi ska få bättre ljus men också för att vi ska spara energi.

Året som gått

Här är ett axplock av alla åtgärder som genomförts i vår förening under året. Dels handlar det om fastighetsunderhåll och reparationer men också om åtgärder för att öka trivseln i vår förening.

• Inglasning av balkonger och terrasser
• Målning av trapphus och källargångar
• Installation av 12 laddningsplatser för elbilar i garagen
• Ny teknisk förvaltning, Optimal Service
• Värmesystemet i K-huset (NOP 8 – 14) åtgärdat
• Relining slutförd