Skip to content

Cykelrum

För hus K (NP 8-14), hus J (NP 18-22) samt Vegagatan 9 och 13 gäller följande;

Det finns ett stort cykelrum vid den norra gaveln till varje hus intill grov-soprummet i markplan. Dörrarna till dessa cykelrum låses upp med nyckel-tagg. Det finns även mindre cykelrum bredvid entréerna till trappuppgångarna in mot gårdarna. Dörrar till dessa cykelrum låses upp med samma nyckel som används i hissar.

För hus N (NP 33-37) gäller följande;

Det finns ett cykelrum i källaren med ingång från gaveln vid återvinningsplatsen på Jungmansgatan.

Det är förbjudet att ställa cyklar i trappuppgångarna p.g.a. rådande brandsäkerhetsföreskrifter.