Skip to content

Ny förvaltare

Föreningen har from 1 juni ny teknisk förvaltning. Optimal Service tar över förvaltningen från Primär. Mer information detta finns att läsa vår hemsida.

Årsmötet

Den 11 juni hölls årsmöte i föreningen och 21 röstberättigade medlemmar deltog. Mycket formalia är det givetvis, men stämningen var mycket god och många stannade för att dricka en kopp kaffe och prata en stund efteråt. Årsmötesprotokoll kommer att läggas på hemsidan.

Värmen i K-huset

Någon gång under sommaren kommer hela värmesystemet i K-huset (NOP 8 14) att mmas på vatten för att möjliggöra byte av stamventiler. Ventiler i källaren och stammarna ska balanseras. När det är gjort kommer elementen att fyllas på med vatten igen. Det kan då klucka och låta i elementen, men det är helt normalt. Under hösten ska alla element justeras in, vilket kommer att kräva tillträde till lägenheterna. Men mer information om detta återkommer vi med under hösten.

Nyckelutlämning

Har du inte hämtat ut din nyckel efter reliningen? Du kan återfå din nyckel om du scannar kvittensen och skickar den som bilaga i ett mail till info@brfnordosten.se

Laddningsplatserna i garagen

Laddstationerna för elbilar har just installerats. Det är fyra stycken i varje garage och de är snart klara för att tas i bruk. Vi tar gärna emot fler intresseanmälningar och återkommer med mer information längre fram. Skicka din intresseanmälan till info@brfnordosten.se

Målningen fortskrider

Målningen av trapphusen fortgår och det är klart i K-huset (NOP 8 14) och J-huset (NOP 18 22) och start sker snart i N-huset (NOP 33 37). Allt planeras vara klart i slutet av juli.

Grillning

Nu är den härliga tiden här när vi kan ha trevliga grillkvällar på gården, balkongen och terrassen. Men tänk på att ta hänsyn till dina grannar och kom ihåg att det på balkongerna och terrasserna endast är tillåtet med elgrill.