Skip to content

Artikeln renovering av bostad på föreningens hemsida är uppdaterad med ny information. I den inledande texten är två dokument länkade, Ansökan för ombyggnation samt "Information om renovering av lägenhet Brf Nordosten". Dessa skall alltid användas vid planerade renoveringar för att informera styrelse, teknisk förvaltning samt inte minst, att i god tid informera grannar om kommande störningar. 

Samfälligheten har bytt låscylinder till bommarna i området. Den nya cylindern ingår i låssystemet ALIV. Räddningstjänst samt andra viktiga samhällsfunktioner har tillgång till nyckel i detta system. Behov av att komma in på gårdarna med bil måste planeras i förväg. För lån av bomnyckel kan denna kvitteras ut hos Newsec på Nordostpassagen 5B, tel nr 031-12 80 38. Newsesc har expeditionstid 12:00-12:30 vardagar. Om denna tid inte passar så kan man komma överens om annan tid för möte.