Skip to content

Garageplatser

Föreningen förfogar över 150 garageplatser i 3 garage varav 40 är laddningsplatser för elbilar. Kostnaden för garageplats utan el är 740:- /månad för medlemmar i föreningen. Kostnaden för en elbilsplats är 1000:- /månad för medlemmar. Merkostnaden (260:-) skall täcka föreningens kostnader för investering, portaltjänst och administration. Utöver merkostnaden tillkommer kostnad för den el som förbrukas. Mätning sker per plats och kostar för närvarande 2,25:- /kWh.

Garageplatser administreras av Primär Fastighetsförvaltning AB.

Kontakt:
Robin Iholin
Tel. 010 - 708 12 00
Mail: Robin.Iholin@primar.se

Det finns även möjlighet till motorcykelplats i garage. Har man en större bil finns ett fåtal större parkeringsplatser. Dessa kostar 1110:- /mån.

I händelse av lediga platser finns möjlighet för extern part att hyra garageplats. Kostnaden är då 1100:- /månad + moms. Kostnaden för en elbilsplats är 1600:- /månad + moms. Tillkommer kostnad för förbrukad el .