Skip to content

Styrelsen BRF Nordosten

Styrelsen  2021/2022

Mats Jonasson, Nordostpassagen 33
Ledamot, ordförande

Bodil Liedman, Nordostpassagen 18
Ledamot, tf ordförande. Ledamot i samfällighetens styrelse

Ulla Bergh, Nordostpassagen 14
Ledamot, kassör.  Suppleant i samfällighetens styrelse

Lena Håkansson, Nordostpassagen 14
Ledamot

Per Helm, Nordostpassagen 10
Ledamot

Charlotta Heurlin, Nordostpassagen 14
Ledamot

Martin Everbring, Nordostpassagen 35
Ledamot

Kjell Wikström, Nordostpassagen 20
Suppleant