Skip to content

Inglasning av balkonger och terrasser

Nu har vi kommit så långt att Lumon har varit här och visat upp den aktuella inglasningen. Alla som var på plats fick möjlighet att skriva på en intresseanmälan till Lumon. Missade du tillfället? Ingen fara, vänd dig till Lumon snarast tel 010 - 1502100 och anmäl ditt intresse. Du som anmälde intresse har nu fått ett avtal i ditt postfack. Det avtalet gäller mellan dig som bostadsrättsinnehavare och föreningen och krävs för att föreningen ska godkänna inglasningen. Varje enskild bostadsrättsinnehavare kommer därefter att skriva kontrakt med Lumon och bekosta inglasningen själv. Att vara med från början brukar vara prismässigt fördelaktigt. Lumon kommer att påbörja inglasningen inom kort. Som ni säkert känner till vid det här laget, så har föreningen erhållit bygglov för inglasning av balkonger, de övre terrasserna samt för takterrasserna. Föreningen sökte men fick inte bygglov för de nedre terrasserna mot Vegagatan.

Problem med värmen

Avsaknaden av värme i K-huset (NOP 8 - 14) kommer att åtgärdas under året. Fastigheterna börjar komma lite till åren och en del slitage på värmeanläggningen mm har uppdagats. Åtgärderna kommer att ske i tre etapper och bl a en åtgärd kräver att hela värmesystemet töms på vatten och detta kan endast ske då värmen utomhus har kommit tillbaka.

Målning av trapphus och källargångar

Målning av trapphus och källargångar i alla fastigheterna kommer att ske under våren. Arbetet har redan påbörjats med diverse förarbeten såsom spackling mm. Vi ser fram emot att våra uppgångar och källargångar får ett riktigt lyft och blir fina!

Garageplatser för elbilar

Styrelsen har beslutat att installera 12 laddningsplatser för elbilar i garagen, 4 platser per garage med start under våren. Extrakostnaden för en elbilsplats kommer initialt att vara 260 kr inkl normal förbrukning av el för elbil alternativt laddhybrid. Intresseanmälan för sådan P-plats görs till info@brfnordosten.se