Skip to content

AKUT VATTENAVSTÄNGNING NOP 8-14 !

Det är stopp i servisledningen utanför hus K (NOP 8-14)  vilket gör att vi har fått översvämning i källaren (tvättstuga, korridorer, toa, undercentral). För att förhindra att hissar och andra utrymmen tar skada har vattnet stängts av i huset. Göteborgs Kretslopp och Vatten är på plats och försöker lösa problemet i gatan. Optimal har kontakt med Kretslopp och Vatten och har även personal på plats. Så fort stoppet är åtgärdat sätts vattnet igång igen.