Skip to content

Artikeln renovering av bostad på föreningens hemsida är uppdaterad med ny information. I den inledande texten är två dokument länkade, Ansökan för ombyggnation samt "Information om renovering av lägenhet Brf Nordosten". Dessa skall alltid användas vid planerade renoveringar för att informera styrelse, teknisk förvaltning samt inte minst, att i god tid informera grannar om kommande störningar. 

Samfälligheten har bytt låscylinder till bommarna i området. Den nya cylindern ingår i låssystemet ALIV. Räddningstjänst samt andra viktiga samhällsfunktioner har tillgång till nyckel i detta system. Behov av att komma in på gårdarna med bil måste planeras i förväg. För lån av bomnyckel kan denna kvitteras ut hos Newsec på Nordostpassagen 5B, tel nr 031-12 80 38. Newsesc har expeditionstid 12:00-12:30 vardagar. Om denna tid inte passar så kan man komma överens om annan tid för möte.

Årsstämman

Årsstämman planeras till den 11 juni 2020. Om vi på grund av rådande situation behöver göra ändringar i våra planer, återkommer vi med information om det.

Motioner till årsstämman

Oavsett om vi behöver göra ändringar gällande själva årsstämman, behöver styrelsen få in alla era motioner till stämman senast den 15 maj. Du kan lämna motionen antingen via mail till;

info@brfnordosten.se   eller via post till adressen;

Brf Nordosten, Nordostpassagen 33, 413 11 Göteborg

Var fortsatt rädda om varandra och visa hänsyn

Nu i dessa speciella Coronatider är det viktigt att vi tar extra hänsyn till varandra. De flesta av oss följer media och vi blir ständigt påminda om och uppmanade att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar. Vad kan vi då göra för varandra?

  • Hissen – tänk på att inte kliva in i hissen om någon annan redan står i den, vänta på din tur
  • Håll avstånd till varandra om ni möts i trappan, tvättstugan, cykelrummet….
  • Är det kanske någon granne som behöver hjälp med att handla mat eller annat?

Nu i dessa tider kanske någon också passar på att renovera hemma. Tänk då på att även här visa hänsyn till dina grannar. Ska du borra, slipa eller göra annat som väsnas, då får du inte göra detta mellan kl 22:00 – 08:00. Sätt gärna upp lappar i hissen e dyl så dina grannar är förvarnade om eventuellt störande renoveringar.

Naturligtvis gäller det allmänt, att du inte ska störa dina grannar oavsett vad det är.

Var rädda om varandra och visa hänsyn

Nu i dessa speciella Coronatider är det viktigt att vi tar extra hänsyn till varandra. De flesta av oss följer media och vi blir ständigt påminda om och uppmanade att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar. Vad kan vi då göra för varandra?

  • Hissen – tänk på att inte kliva in i hissen om någon annan redan står i den, vänta på din tur
  • Håll avstånd till varandra om ni möts i trappan, tvättstugan, cykelrummet….
  • Är det kanske någon granne som behöver hjälp med att handla mat eller annat?

Nu i dessa tider kanske någon också passar på att renovera hemma. Tänk då på att även här visa hänsyn till dina grannar. Ska du borra, slipa eller göra annat som väsnas, då får du inte göra detta mellan kl 22:00 – 08:00. Sätt gärna upp lappar i hissen e dyl så dina grannar är förvarnade om eventuellt störande renoveringar.

Naturligtvis gäller det allmänt, att du inte ska störa dina grannar oavsett vad det är.

Garageplatser med El-laddning

Är du intresserad av att hyra en garageplats med El-laddning så vänd dig till Primär, Robin Iholin,

telnr vx 010-708 12 00, mail: robin.iholin@primar.se

Den 26 maj går ComHem över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgår. För medlemmar i föreningen som tittar på det kostnadsfria utbudet från ComHem, innebär förändringen en tv-upplevelse med skarpare bild och ljud samt möjlighet att se abonnemangsfria kanaler inom hela EU. Mer information angående vad du som medlem behöver göra med din TV finns här

Nyckel till bommarna som leder in på gården

Nyckeln kan lånas vid t.ex flyttning och den finns hos samfällighetens förvaltare Newsec på Nordostpassagen 5B, tel 031-12 80 38. Expeditionstiden är vardagar 12:00 – 12:30.

Container

Container kommer att ställas ut minst 3 ggr per år. Redan nu är tre tillfällen beslutade och information om vilka dagar/perioder det är, finns på anslagstavlorna i entréerna.

Upprustning av våra fastigheter fortsätter

Belysningen i entréer, trapphus och källargångar kommer att få en översyn. Dels för att vi ska få bättre ljus men också för att vi ska spara energi.

Året som gått

Här är ett axplock av alla åtgärder som genomförts i vår förening under året. Dels handlar det om fastighetsunderhåll och reparationer men också om åtgärder för att öka trivseln i vår förening.

• Inglasning av balkonger och terrasser
• Målning av trapphus och källargångar
• Installation av 12 laddningsplatser för elbilar i garagen
• Ny teknisk förvaltning, Optimal Service
• Värmesystemet i K-huset (NOP 8 – 14) åtgärdat
• Relining slutförd

Ny förvaltare

Föreningen har from 1 juni ny teknisk förvaltning. Optimal Service tar över förvaltningen från Primär. Mer information detta finns att läsa vår hemsida.

Årsmötet

Den 11 juni hölls årsmöte i föreningen och 21 röstberättigade medlemmar deltog. Mycket formalia är det givetvis, men stämningen var mycket god och många stannade för att dricka en kopp kaffe och prata en stund efteråt. Årsmötesprotokoll kommer att läggas på hemsidan.

Värmen i K-huset

Någon gång under sommaren kommer hela värmesystemet i K-huset (NOP 8 14) att mmas på vatten för att möjliggöra byte av stamventiler. Ventiler i källaren och stammarna ska balanseras. När det är gjort kommer elementen att fyllas på med vatten igen. Det kan då klucka och låta i elementen, men det är helt normalt. Under hösten ska alla element justeras in, vilket kommer att kräva tillträde till lägenheterna. Men mer information om detta återkommer vi med under hösten.

Nyckelutlämning

Har du inte hämtat ut din nyckel efter reliningen? Du kan återfå din nyckel om du scannar kvittensen och skickar den som bilaga i ett mail till info@brfnordosten.se

Laddningsplatserna i garagen

Laddstationerna för elbilar har just installerats. Det är fyra stycken i varje garage och de är snart klara för att tas i bruk. Vi tar gärna emot fler intresseanmälningar och återkommer med mer information längre fram. Skicka din intresseanmälan till info@brfnordosten.se

Målningen fortskrider

Målningen av trapphusen fortgår och det är klart i K-huset (NOP 8 14) och J-huset (NOP 18 22) och start sker snart i N-huset (NOP 33 37). Allt planeras vara klart i slutet av juli.

Grillning

Nu är den härliga tiden här när vi kan ha trevliga grillkvällar på gården, balkongen och terrassen. Men tänk på att ta hänsyn till dina grannar och kom ihåg att det på balkongerna och terrasserna endast är tillåtet med elgrill.