Skip to content

Årsstämman

Årsstämman planeras till den 11 juni 2020. Om vi på grund av rådande situation behöver göra ändringar i våra planer, återkommer vi med information om det.

Motioner till årsstämman

Oavsett om vi behöver göra ändringar gällande själva årsstämman, behöver styrelsen få in alla era motioner till stämman senast den 15 maj. Du kan lämna motionen antingen via mail till;

info@brfnordosten.se   eller via post till adressen;

Brf Nordosten, Nordostpassagen 33, 413 11 Göteborg

Var fortsatt rädda om varandra och visa hänsyn

Nu i dessa speciella Coronatider är det viktigt att vi tar extra hänsyn till varandra. De flesta av oss följer media och vi blir ständigt påminda om och uppmanade att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar. Vad kan vi då göra för varandra?

  • Hissen – tänk på att inte kliva in i hissen om någon annan redan står i den, vänta på din tur
  • Håll avstånd till varandra om ni möts i trappan, tvättstugan, cykelrummet….
  • Är det kanske någon granne som behöver hjälp med att handla mat eller annat?

Nu i dessa tider kanske någon också passar på att renovera hemma. Tänk då på att även här visa hänsyn till dina grannar. Ska du borra, slipa eller göra annat som väsnas, då får du inte göra detta mellan kl 22:00 – 08:00. Sätt gärna upp lappar i hissen e dyl så dina grannar är förvarnade om eventuellt störande renoveringar.

Naturligtvis gäller det allmänt, att du inte ska störa dina grannar oavsett vad det är.

Var rädda om varandra och visa hänsyn

Nu i dessa speciella Coronatider är det viktigt att vi tar extra hänsyn till varandra. De flesta av oss följer media och vi blir ständigt påminda om och uppmanade att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar. Vad kan vi då göra för varandra?

  • Hissen – tänk på att inte kliva in i hissen om någon annan redan står i den, vänta på din tur
  • Håll avstånd till varandra om ni möts i trappan, tvättstugan, cykelrummet….
  • Är det kanske någon granne som behöver hjälp med att handla mat eller annat?

Nu i dessa tider kanske någon också passar på att renovera hemma. Tänk då på att även här visa hänsyn till dina grannar. Ska du borra, slipa eller göra annat som väsnas, då får du inte göra detta mellan kl 22:00 – 08:00. Sätt gärna upp lappar i hissen e dyl så dina grannar är förvarnade om eventuellt störande renoveringar.

Naturligtvis gäller det allmänt, att du inte ska störa dina grannar oavsett vad det är.

Garageplatser med El-laddning

Är du intresserad av att hyra en garageplats med El-laddning så vänd dig till Primär, Robin Iholin,

telnr vx 010-708 12 00, mail: robin.iholin@primar.se

Den 26 maj går ComHem över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgår. För medlemmar i föreningen som tittar på det kostnadsfria utbudet från ComHem, innebär förändringen en tv-upplevelse med skarpare bild och ljud samt möjlighet att se abonnemangsfria kanaler inom hela EU. Mer information angående vad du som medlem behöver göra med din TV finns här

Nyckel till bommarna som leder in på gården

Nyckeln kan lånas vid t.ex flyttning och den finns hos samfällighetens förvaltare Newsec på Nordostpassagen 5B, tel 031-12 80 38. Expeditionstiden är vardagar 12:00 – 12:30.

Container

Container kommer att ställas ut minst 3 ggr per år. Redan nu är tre tillfällen beslutade och information om vilka dagar/perioder det är, finns på anslagstavlorna i entréerna.

Upprustning av våra fastigheter fortsätter

Belysningen i entréer, trapphus och källargångar kommer att få en översyn. Dels för att vi ska få bättre ljus men också för att vi ska spara energi.

Året som gått

Här är ett axplock av alla åtgärder som genomförts i vår förening under året. Dels handlar det om fastighetsunderhåll och reparationer men också om åtgärder för att öka trivseln i vår förening.

• Inglasning av balkonger och terrasser
• Målning av trapphus och källargångar
• Installation av 12 laddningsplatser för elbilar i garagen
• Ny teknisk förvaltning, Optimal Service
• Värmesystemet i K-huset (NOP 8 – 14) åtgärdat
• Relining slutförd

Ny förvaltare

Föreningen har from 1 juni ny teknisk förvaltning. Optimal Service tar över förvaltningen från Primär. Mer information detta finns att läsa vår hemsida.

Årsmötet

Den 11 juni hölls årsmöte i föreningen och 21 röstberättigade medlemmar deltog. Mycket formalia är det givetvis, men stämningen var mycket god och många stannade för att dricka en kopp kaffe och prata en stund efteråt. Årsmötesprotokoll kommer att läggas på hemsidan.

Värmen i K-huset

Någon gång under sommaren kommer hela värmesystemet i K-huset (NOP 8 14) att mmas på vatten för att möjliggöra byte av stamventiler. Ventiler i källaren och stammarna ska balanseras. När det är gjort kommer elementen att fyllas på med vatten igen. Det kan då klucka och låta i elementen, men det är helt normalt. Under hösten ska alla element justeras in, vilket kommer att kräva tillträde till lägenheterna. Men mer information om detta återkommer vi med under hösten.

Nyckelutlämning

Har du inte hämtat ut din nyckel efter reliningen? Du kan återfå din nyckel om du scannar kvittensen och skickar den som bilaga i ett mail till info@brfnordosten.se

Laddningsplatserna i garagen

Laddstationerna för elbilar har just installerats. Det är fyra stycken i varje garage och de är snart klara för att tas i bruk. Vi tar gärna emot fler intresseanmälningar och återkommer med mer information längre fram. Skicka din intresseanmälan till info@brfnordosten.se

Målningen fortskrider

Målningen av trapphusen fortgår och det är klart i K-huset (NOP 8 14) och J-huset (NOP 18 22) och start sker snart i N-huset (NOP 33 37). Allt planeras vara klart i slutet av juli.

Grillning

Nu är den härliga tiden här när vi kan ha trevliga grillkvällar på gården, balkongen och terrassen. Men tänk på att ta hänsyn till dina grannar och kom ihåg att det på balkongerna och terrasserna endast är tillåtet med elgrill.

En bra förening startar i en aktiv och engagerad styrelse. En bostadsrättsförening är inte de fysiska fastigheterna utan dess engagerade medlemmar som tillsammans ökar värdet på våra bostäder.

Vi söker alla erfarenheter och kompetenser, enda "kravet" är engagemang och viljan att utveckla vår gemensamma bostadsrättsförening.

Styrelsen har fasta möten en gång per månad. Mellan dessa möten arbetar vi i olika projektgrupper och driver aktiviteter, vilket medför att man ofta kan förlägga sin arbetstid när man själv önskar. Arvode utgår.

Har du frågor om styrelsearbete eller är intresserad av styrelsearbete? Välkommen med din ansökan!Snarast möjligt men allra senast 19 Maj 2019!

valberedningen@brfnordosten.se

Motioner och årsstämma

Årsstämman kommer att vara den 11 juni (särskild kallelse kommer) och MOTIONER till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda SENAST den 15 maj.

Vad betyder de olika siffrorna på dörren?

På många av våra lägenhetsdörrar förekommer det två siffervarianter. En som står med bruna plastsiffror och en som är ditsatt på en silverremsa. Den med bruna plastsiffror behöver vi inte alls bry oss om, det är en kvarleva från tidigare fastighetsägare. Däremot är siffran på den silverfärgade tejpen viktig. Det är förenings och ska alltid uppges vid kontakt med styrelsen eller med förenings förvaltare. Den tredje siffran som alltid står ihop med adressen på brev mm, är skattemyndighetens nummer på lägenheten. Skattemyndighetens nummer samt föreningens nummer står också på postboxen i entrén.

Internet

Om du flyttar, så tänk på att överlåta din router till den som övertar din lägenhet. Routern tillhör föreningen och är ett lån till respektive lägenhet.

Container

Container kommer att ställas ut torsdag - måndag den 9 - 13 maj.

Barnvagnsrummen

I barnvagnsrummen (NOP 10 - 22) ska endast barnvagnar samt leksaker efter säsong förvaras. Det innebär att vinterleksaker såsom pulkor mm inte ska finnas i barnvagnsrummen nu, det hindrar städning och i övrigt framkomligheten. Ta hand om era vinterleksaker och förvara dom någon annanstans. De vinterleksaker som inte är bortplockade senast den 8 maj, kommer att slängas.

Fortsatt uppsnyggning i trapphus och källargångar

Nu när vi fått målat och fint på väggarna kommer vi också att skura golv och trappor så allt blir riktigt rent och snyggt. Tänk nu på att vara lite rädda om våra nymålade ytor, så vi kan ha glädje av våra fina trappuppgångar mm länge.

Ska du renovera

Kan det komma att störa dina grannar? Tänk på att sätta upp lappar i hissen e.dyl så dina grannar är förvarnade om ev störande renovering. Tänk också på att hålla dig till tider på dygnet som är ok.


Inglasning av balkonger och terrasser

Nu har vi kommit så långt att Lumon har varit här och visat upp den aktuella inglasningen. Alla som var på plats fick möjlighet att skriva på en intresseanmälan till Lumon. Missade du tillfället? Ingen fara, vänd dig till Lumon snarast tel 010 - 1502100 och anmäl ditt intresse. Du som anmälde intresse har nu fått ett avtal i ditt postfack. Det avtalet gäller mellan dig som bostadsrättsinnehavare och föreningen och krävs för att föreningen ska godkänna inglasningen. Varje enskild bostadsrättsinnehavare kommer därefter att skriva kontrakt med Lumon och bekosta inglasningen själv. Att vara med från början brukar vara prismässigt fördelaktigt. Lumon kommer att påbörja inglasningen inom kort. Som ni säkert känner till vid det här laget, så har föreningen erhållit bygglov för inglasning av balkonger, de övre terrasserna samt för takterrasserna. Föreningen sökte men fick inte bygglov för de nedre terrasserna mot Vegagatan.

Problem med värmen

Avsaknaden av värme i K-huset (NOP 8 - 14) kommer att åtgärdas under året. Fastigheterna börjar komma lite till åren och en del slitage på värmeanläggningen mm har uppdagats. Åtgärderna kommer att ske i tre etapper och bl a en åtgärd kräver att hela värmesystemet töms på vatten och detta kan endast ske då värmen utomhus har kommit tillbaka.

Målning av trapphus och källargångar

Målning av trapphus och källargångar i alla fastigheterna kommer att ske under våren. Arbetet har redan påbörjats med diverse förarbeten såsom spackling mm. Vi ser fram emot att våra uppgångar och källargångar får ett riktigt lyft och blir fina!

Garageplatser för elbilar

Styrelsen har beslutat att installera 12 laddningsplatser för elbilar i garagen, 4 platser per garage med start under våren. Extrakostnaden för en elbilsplats kommer initialt att vara 260 kr inkl normal förbrukning av el för elbil alternativt laddhybrid. Intresseanmälan för sådan P-plats görs till info@brfnordosten.se