Skip to content

Föreningen har enligt stadgarna rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelsen. Avgiften är tio procent av prisbasbeloppet och betalas per månad i de antal månader som lägenheten är uthyrd. För 2022 är prisbasbeloppet 48300 kr vilket innebär en avgift på 403 kr per uthyrningsmånad. Ex uthyrning under 6 månader 2022 = 2418 kr.

Artikeln renovering av bostad på föreningens hemsida är uppdaterad med ny information. I den inledande texten är två dokument länkade, Ansökan för ombyggnation samt "Information om renovering av lägenhet Brf Nordosten". Dessa skall alltid användas vid planerade renoveringar för att informera styrelse, teknisk förvaltning samt inte minst, att i god tid informera grannar om kommande störningar. 

Samfälligheten har bytt låscylinder till bommarna i området. Den nya cylindern ingår i låssystemet ALIV. Räddningstjänst samt andra viktiga samhällsfunktioner har tillgång till nyckel i detta system. Behov av att komma in på gårdarna med bil måste planeras i förväg. För lån av bomnyckel kan denna kvitteras ut hos Newsec på Nordostpassagen 5B, tel nr 031-12 80 38. Newsesc har expeditionstid 12:00-12:30 vardagar. Om denna tid inte passar så kan man komma överens om annan tid för möte.

Årsstämman

Årsstämman planeras till den 11 juni 2020. Om vi på grund av rådande situation behöver göra ändringar i våra planer, återkommer vi med information om det.

Motioner till årsstämman

Oavsett om vi behöver göra ändringar gällande själva årsstämman, behöver styrelsen få in alla era motioner till stämman senast den 15 maj. Du kan lämna motionen antingen via mail till;

info@brfnordosten.se   eller via post till adressen;

Brf Nordosten, Nordostpassagen 33, 413 11 Göteborg

Var fortsatt rädda om varandra och visa hänsyn

Nu i dessa speciella Coronatider är det viktigt att vi tar extra hänsyn till varandra. De flesta av oss följer media och vi blir ständigt påminda om och uppmanade att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar. Vad kan vi då göra för varandra?

  • Hissen – tänk på att inte kliva in i hissen om någon annan redan står i den, vänta på din tur
  • Håll avstånd till varandra om ni möts i trappan, tvättstugan, cykelrummet….
  • Är det kanske någon granne som behöver hjälp med att handla mat eller annat?

Nu i dessa tider kanske någon också passar på att renovera hemma. Tänk då på att även här visa hänsyn till dina grannar. Ska du borra, slipa eller göra annat som väsnas, då får du inte göra detta mellan kl 22:00 – 08:00. Sätt gärna upp lappar i hissen e dyl så dina grannar är förvarnade om eventuellt störande renoveringar.

Naturligtvis gäller det allmänt, att du inte ska störa dina grannar oavsett vad det är.

Var rädda om varandra och visa hänsyn

Nu i dessa speciella Coronatider är det viktigt att vi tar extra hänsyn till varandra. De flesta av oss följer media och vi blir ständigt påminda om och uppmanade att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar. Vad kan vi då göra för varandra?

  • Hissen – tänk på att inte kliva in i hissen om någon annan redan står i den, vänta på din tur
  • Håll avstånd till varandra om ni möts i trappan, tvättstugan, cykelrummet….
  • Är det kanske någon granne som behöver hjälp med att handla mat eller annat?

Nu i dessa tider kanske någon också passar på att renovera hemma. Tänk då på att även här visa hänsyn till dina grannar. Ska du borra, slipa eller göra annat som väsnas, då får du inte göra detta mellan kl 22:00 – 08:00. Sätt gärna upp lappar i hissen e dyl så dina grannar är förvarnade om eventuellt störande renoveringar.

Naturligtvis gäller det allmänt, att du inte ska störa dina grannar oavsett vad det är.

Garageplatser med El-laddning

Är du intresserad av att hyra en garageplats med El-laddning så vänd dig till Primär, Robin Iholin,

telnr vx 010-708 12 00, mail: robin.iholin@primar.se

Den 26 maj går ComHem över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgår. För medlemmar i föreningen som tittar på det kostnadsfria utbudet från ComHem, innebär förändringen en tv-upplevelse med skarpare bild och ljud samt möjlighet att se abonnemangsfria kanaler inom hela EU. Mer information angående vad du som medlem behöver göra med din TV finns här