Skip to content

Det är stopp i servisledningen utanför hus K (NOP 8-14)  vilket gör att vi har fått översvämning i källaren (tvättstuga, korridorer, toa, undercentral). För att förhindra att hissar och andra utrymmen tar skada har vattnet stängts av i huset. Göteborgs Kretslopp och Vatten är på plats och försöker lösa problemet i gatan. Optimal har kontakt med Kretslopp och Vatten och har även personal på plats. Så fort stoppet är åtgärdat sätts vattnet igång igen.

Nu kommer en möjlighet för alla att byta router till en ny och kraftfullare version.

Fördelarna med denna är

  • Snabbare Wifi
  • Bättre räckvidd
  • Högre säkerhet

Följande datum och tider är inplanerade i nuläget:

  • tisdag 20 juni mellan kl: 17:30 – 18:30
  • tisdag 15 aug mellan kl: 09:30 – 10:00
  • torsdag 17 aug mellan kl: 17:30 – 18:00

Mer info finns att läsa här