Skip to content

Bomnycklar utbytta

Samfälligheten har bytt låscylinder till bommarna i området. Den nya cylindern ingår i låssystemet ALIV. Räddningstjänst samt andra viktiga samhällsfunktioner har tillgång till nyckel i detta system. Behov av att komma in på gårdarna med bil måste planeras i förväg. För lån av bomnyckel kan denna kvitteras ut hos Newsec på Nordostpassagen 5B, tel nr 031-12 80 38. Newsesc har expeditionstid 12:00-12:30 vardagar. Om denna tid inte passar så kan man komma överens om annan tid för möte.