Skip to content

Blogg

Nu kommer en möjlighet för alla att byta router till en ny och kraftfullare version.

Fördelarna med denna är

  • Snabbare Wifi
  • Bättre räckvidd
  • Högre säkerhet

Följande datum och tider är inplanerade i nuläget:

  • tisdag 20 juni mellan kl: 17:30 – 18:30
  • tisdag 15 aug mellan kl: 09:30 – 10:00
  • torsdag 17 aug mellan kl: 17:30 – 18:00

Mer info finns att läsa här

Föreningen har enligt stadgarna rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelsen. Avgiften är tio procent av prisbasbeloppet och betalas per månad i de antal månader som lägenheten är uthyrd. För 2022 är prisbasbeloppet 48300 kr vilket innebär en avgift på 403 kr per uthyrningsmånad. Ex uthyrning under 6 månader 2022 = 2418 kr.