Skip to content

Blogg

Föreningen har enligt stadgarna rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelsen. Avgiften är tio procent av prisbasbeloppet och betalas per månad i de antal månader som lägenheten är uthyrd. För 2022 är prisbasbeloppet 48300 kr vilket innebär en avgift på 403 kr per uthyrningsmånad. Ex uthyrning under 6 månader 2022 = 2418 kr.

Artikeln renovering av bostad på föreningens hemsida är uppdaterad med ny information. I den inledande texten är två dokument länkade, Ansökan för ombyggnation samt "Information om renovering av lägenhet Brf Nordosten". Dessa skall alltid användas vid planerade renoveringar för att informera styrelse, teknisk förvaltning samt inte minst, att i god tid informera grannar om kommande störningar. 

Samfälligheten har bytt låscylinder till bommarna i området. Den nya cylindern ingår i låssystemet ALIV. Räddningstjänst samt andra viktiga samhällsfunktioner har tillgång till nyckel i detta system. Behov av att komma in på gårdarna med bil måste planeras i förväg. För lån av bomnyckel kan denna kvitteras ut hos Newsec på Nordostpassagen 5B, tel nr 031-12 80 38. Newsesc har expeditionstid 12:00-12:30 vardagar. Om denna tid inte passar så kan man komma överens om annan tid för möte.